מה חשוב לדעת על משכנתא?

מה חשוב לדעת על משכנתא?מרבית רוכשי הדירות הפרטיים בישראל נזקקים להלוואת משכנתא על מנת לממן את רכישת הדירה. משכנתא היא הלוואה מיוחדת שנתפרה למידות הגדולות במיוחד של עיסקת רכישת דירה, שעבור הישראלי הממוצע תהיה העיסקה הגדולה ביותר שיהיה מעורב בה בחייו. ניתן לקחת משכנתאות גם עבור צרכים אחרים, אבל הקף ההלוואה, משך ההחזר וסוג השיעבוד (של הדירה הנקנית עצמה) מתאים באופן מיוחד לרכישת דירה או בית.
אם מישהו במשפחה עובד מדינה מומלץ לבדוק אפשרות של קבלת הלוואות לעובדי מדינה דרך תלוש משכורת כי ניתן לקבל תנאים טובים מאוד

למי מתאימה משכנתא?

משכנתא, כאמור, היא הלוואה רצינית ולכן חשוב לברר בכל שלב ושלב בתהליך את מידת הכדאיות שלה עבורכם. מומחים ממליצים היום שהקף ההלוואה לא יעלה על 60 – 70 אחוזים מעלות הדירה כולה (אלא אם יש לכם הכנסות גדולות וודאיות שיממנו החזרים גדולים). אם אין לכם הון עצמי מספיק לממן לפחות שליש מעלות הדירה, עדיף לחפש נכס שמתאים יותר ליכולות שלכם. חשוב לחשוב על העתיד (למשל אם יש תוכניות להביא ילדים) ולחשב ככל שניתן את יכולות ההחזר שלכם בשנים הקרובות, כדי שתוכלו להחזיר את המשכנתא וגם לחיות בצורה סבירה בכל שנות ההחזר. מומלץ להיוועץ ביועץ משכנתאות שיעזור לכם להעריך מה הקף ההחזר החודשי המתאים למשק הבית שלכם. חשוב לזכור גם שהליך קבלת המשכנתא דורש מספר תשלומים חד פעמיים – שכר טרחה לעו"ד ושמאי, מס רכישה, הטל שבח ועוד.

הליך קבלת משכנתא

לאחר שהגעתם למסקנה שיש לכם את היכולת לרכוש את הדירה עם משכנתא וקבעתם את הקף ההחזר החודשי המתאים לכם, תוכלו לגשת לבנק, שיבחן את הנתונים שלכם ויתן אישור עקרוני להלוואת משכנתא. משם, תוכלו לפנות לבנקים למשכנתאות ולבחור בהצעה הטובה ביותר עבורכם. בגלל המסלולים הרבים, יתכן שיהיה קשה להחליט לבד, ללא יועץ מקצועי בלתי תלוי ושווה לשכור את שירותיו של מי שמבין לעומק את המשמעויות של המסלולים השונים.

מסלולי משכנתא

מסלולי המשכנתאות קובעים כמה כסף תחזירו בסופו של דבר לבנק בעבור המימון המידי של הבית החדש. לאורך השנים, ההלוואה הראשונית שקיבלתם משנה את ערכה בהתאם למדד ושינויים במדיניות הריבית של בנק ישראל. מסלולי המשכנתא העיקריים הם משכנתא צמודת מדד, שיכולה להיות בריבית קבועה או משתנה, משכנתא הצמודה לשער חליפין (של הדור או האירו) ומשכנתא הצמודה לריבית הפריים (של בנק ישראל). היתרון של משכנתא בריבית קבועה הוא בכך שניתן לדעת פחות או יותר כמה תשלמו בכל חודש לאורך תקופת ההחזר, אך יש סיכוי טוב שתשלמו יותר על הוודאות הזאת, כיוון שבריבית משתנה שיעור הריבית, המושפע ממדיניות בנק ישראל, יכול גם לרדת. היום מקובל לשלב מספר פרמטרים ומסלולים בהלוואת משכנתא אחת, כדי לאזן בין הסיכויים והסיכונים של המסלולים השונים.

תשלומים בכרטיס אשראי זה כמו הלוואה

תשלומים בכרטיס אשראי זה כמו הלוואהכבר מהילדות כולנו חונכנו לחיות על פי ציונים ולשאוף להשיג את הציון הגבוה ביותר שמעיד על הצטיינות אבל את השיעור החשוב מכולם שכחו ללמד אותנו בבית הספר. לצערנו, החינוך הפיננסי בישראל לוקה בחסר כאשר רובנו לא חונכנו בחינוך פיננסי כלשהו בשנות ההתבגרות שלנו ועובדה זו מקשה על ישראלים רבים לממש את הפוטנציאל הפיננסי שלהם מפני שלא קיבלו הדרכה כלשהי שתעזור להם להתמודד עם צורכיהם הפיננסיים והאפשרויות העומדות לפניהם.
אחד הכלים הפיננסיים שעומדים לרשות הצרכנים השונים הוא אשראי, המאפשר לקבל כסף עכשיו לטובת החזרו בתוספת ריבית בעתיד. בשוק האשראי ישנם שני סוגים עיקריים של שחקנים, נוטלי האשראי (לווים) ונותני האשראי (מלווים).
בימים אלה שוק האשראי בישראל הוא שוק לא יעיל וריכוזי בו נותני האשראי השונים ביניהם בנקים, חברות כ. אשראי וחברות אחרות מחזיקים בכל הכח בידיהם.
כאשר לווה מסוים מעוניין לקבל הלוואה בישראל עליו לפנות למממנים ולבקש הלוואה. המממנים בתורם יבקשו אסמכתאות כגון דפי חשבון, משכורות, תעודות יושר ועוד חומרים שיאפשרו להם להעריך את יכולת ההחזר של הלווה. אם מדובר על הלוואות לעסקים המצב הרבה יותר מסובר.
בהתאם למסמכים שיועברו לנותן האשראי הוא יעריך באופן פנימי ולא שקוף את הסיכון הכרוך במתן ההלוואה ללווה ומכאן יגזור את שיעור הריבית שהוא דורש לצורך מתן ההלוואה. בגלל סרבול התהליך, חוסר השקיפות ללווה והעובדה שמדובר בשוק קטן ולא תחרותי במיוחד המלווים מרשים לעצמם לדרוש שיעור ריבית גבוה ואפילו גבוה מאוד. לשם המחשה, לאחרונה פורסם באתר דה-מרקר כי הציבור מקבל בבנקים הלוואות צרכניות בריביות שמגיעות ל-22%!

הכתבה שפורסמה מראה עד כמה שוק האשראי בישראל אינו יעיל ושקוף כאשר המרוויחים הגדולים מכך שהתחרות כמעט ואינה קיימת בשוק זה הם החברות הפיננסיות שמרוויחות מתחום זה מיליארדי שקלים בשנה.
ניתן לתת דוגמאות רבות נוספות שממחישות את עומק הצרה ואת חוסר התחרות בשוק האשראי בישראל. נתחיל בכך שלישראלים רבים פיקדונות שנושאים שיעור ריבית של 1% לשנה במקרה הטוב ומצד שני לאותו אדם הלוואה בשיעור ריבית של פריים + 6% (שמסתכם כיום ל-7.6%). במקרה זה, על כל 10,000 ש"ח שנמצאים בפיקדון (וכנגד קיימת הלוואה) האדם מפסיד 660 ש"ח בשנה.
רעה חולה נוספת היא תשלומי הקרדיט באשראי שמוצגים כאמצעי שמאפשר לך לנהל את הוצאותיך כשלמעשה הגמישות הזו עולה כסף רב ומגולמת בריבית שעולה על 12% שתתווסף להוצאות. הזאב הזה (שנקרא תשלומי קרדיט) מוצג בעור של כבש (כגמישות) אך הוא עלול להסתכם בהוצאות של מאות שקלים בשנה.

איך לקבל הלוואה כדאית בכרטיס אשראי

איך לקבל הלוואה כדאי בכרטיס אשראיחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, אשר נחקק לפני חודשים ספורים עתיד ליצור מצב בו לכל אדם בישראל יהיה דירוג אשראי אישי, לפיו תקבע יכולתו לקבל אשראי מגורמים שונים במשק. בצד זאת, קובע החוק הסדר לשיתוף בנתוני אשראי של עוסקים כמו הלוואות פרטיות כאשר יש צורך בפרטים האישים של מבקש ההלוואה.
מטרותיו המוצהרות של חוק נתוני אשראי הן להגביר את התחרות במשק, להנגיש עבור הציבור את היכולת לקבל אשראי, לצמצם פערים כלכליים והפליה במתן אשראי וכן לייצר בסיס נתונים רחב אשר ישמש את בנק ישראל. החוק קובע הסדר כולל ביחס לדרכי איסוף המידע הפיננסי מן המקורות השונים, שמירתו במאגר מידע מרכזי המופעל על ידי בנק ישראל והעברתו לגורמים הרלוונטיים. יישומו של החוק מהווה בהכרח חדירה לפרטיות הלקוח, וזאת כלל ללא צורך בקבלת הסכמה מצדו – לכן נעשה מאמץ למזעור הפגיעה בפרטיות וצמצומה למינימום ההכרחי.
הלקוח לגביו נאסף המידע זכאי לעיין בו ולהעתיקו, ובמידת הצורך לפעול לתיקונו. מאגר הנתונים המרכזי ינוהל על ידי בנק ישראל באופן שימנע דליפת מידע לגורמים בלתי מורשים, תוך הבטחת השימוש במידע אך ורק על פי הוראות חוק נתוני אשראי, בקרה ופיקוח על השימוש בו ומניעת זיהויים של הלקוחות ביחס למידע אשר נועד להיות אנונימי. הפרת הוראות חוק נתוני אשראי עשויה להוות עבירה פלילית על פי חוק העונשין וכן להוביל להטלת עיצום כספי.
החוק מסדיר את הקמתן של לשכות לשירות נתוני אשראי אשר יהוו את הקשר בין הלקוח (לקוח פרטי או נותן אשראי לרוב), לשכות אלה יספקו ללקוח דוח דירוג אשראי על פי מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל אשר יכלול מידע חיובי ושלילי ובהתאם את דירוג האשראי של הנבדק. בהתאם לנתונים אלה יספק נותן האשראי אשרי מתאים לנבדק. נבדק אשר יבקש לבדוק דירוג אשראי של עצמו יוכל לעשות זאת ובכך יוכל לפעול לשיפור דירוג האשראי במידת הצורך.
דירוג אשראי ("קרדיט סקור") הוא כלי נפוץ לדירוג יכולתו הפיננסית של אדם או עוסק בהתבסס על מידע פיננסי חיובי ושלילי. על פי דירוג האשראי יוכלו נותני אשראי לספק אשראי לאדם או עוסק בפרמטרים המתאימים לדירוג האשראי שלו. דירוג האשראי מתבסס בין היתר על עמידה בהחזרי הלוואות, מסגרות אשראי ועוד, המוגדרים כמידע חיובי ועל אי עמידה בתשלומים (צ'קים חוזרים, למשל), תיקי הוצאה לפועל המוגדרים כמידע שלילי. חוק נתוני אשראי 2016 הוא הבסיס החוקי לפעילות לשכות נתוני האשראי ולמעשה להכנסת מושג דירוג האשראי לשוק האשראי בישראל.