הלוואות לסטודנטים בתנאים הכי טוביםהלוואות לסטודנטים הם מספר שמשתמשים בו מלווים, על מנת שיסייע להם להחליט מה הסיכוי שיקבלו חזרה את כספם בזמן אם יעניקו לאדם כלשהו הלוואה או כרטיס אשראי. הלוואות לסטודנטים האישי שלכם מבוסס על היסטוריית האשראי שלכם. הלוואות לסטודנטים חיובי חיוני למצבכם הפיננסי, מכיוון שככל שהוא גבוה יותר, אתם מהווים סיכון אשראי נמוך יותר.
כאשר אדם בודק את האשראי של עצמו, הדבר אינו משפיע על דירוג האשראי שלו
הלוואות לסטודנטים שלכם נקבע על ידי נוסחה הבודקת את אמינותכם. חלק מההערכה שמבצעים מלווים בנוגע לסיכון הכרוך בכך שיעניקו לכם אשראי, מתבסס על הלוואות לסטודנטים המודד את סיכון האשראי שלכם, כלומר מה הסיכוי שתחזירו להם את הכסף ותחזירו אותו בזמן. הלוואות לסטודנטים משתנה כל הזמן, בהתאם לשינויים במידע בדו"ח האשראי שלכם. תוכלו להפיק תועלת מידיעת דירוג האשראי שלכם וממעקב אחר שינויים ונסיגות.
אין דרך מהירה לשפר הלוואות לסטודנטים בינוני אם הוא מתבסס על מידע מדויק. צרכנים לפעמים מגלים שמידע בלתי מדויק המשתקף בדו"ח האשראי שלהם עלול להשפיע על הלוואות לסטודנטים שלהם.
מהו הלוואות לסטודנטים וכיצד הוא מחושב?
מודלים ליצירת דירוגי אשראי משמשים לצורך השוואת המידע בהיסטוריית האשראי שלכם על מנת להעריך את הסיכון היחסי שלכם על ידי איזון הפקטורים השליליים והחיוביים בדו"ח האשראי שלכם.
כדאי לדעת! הלוואות לסטודנטים אינו מביא בחשבון את המידע להלן:
את הגזע שלכם, צבע העור, הדת, הלאום, המין או המצב המשפחתי (החוק בארה"ב אוסר על נוסחאות ליצירת דירוגי אשראי להביא בחשבון עובדות אלה, קבלה של כל סיוע ציבורי או הפעלת זכות צרכנית כלשהי על פי "חוק ההגנה על האשראי הצרכני"), את גילכם, את משכורתכם, מקצועכם, תפקידכם, מעסיקכם, תאריך ההעסקה או היסטוריית התעסוקה שלכם (עם זאת, מלווים רשאים להביא בחשבון מידע זה בעת קבלת ההחלטה אם לאשר את ההלוואה), היכן אתם גרים, סוגים מסוימים של בירורים (בקשות לקבל את דו"ח האשראי שלכם). הדירוג אינו מתחשב ב-"בירור מטעם הצרכן", כלומר בקשה מצדכם לקבל את דו"ח האשראי שלכם על מנת לבדוק אותו. הוא גם אינו מתחשב בבקשות המסווגות כ-"בירור לצורך קידום מכירות" שנעשות על ידי מלווים כדי להציע לכם הלוואה שאושרה מראש, או כאלה המסווגות כ-"בירור מצב חשבון" אשר נעשות על ידי מלווים כדי לבדוק את מצב החשבון שלהם אצלם. גם בירורים לצורך העסקה אינם מובאים בחשבון.