just-loans4u-014הלוואות חוץ בנקאיות כשמן כן הן. אלו הלוואות הניתנות ע"י גופים שאינם בנקאיים אבל מסוגלים ומעוניינים להעניק הלוואות ללקוחות המסוגלים לעמוד בהחזרים שלהן. בנוסף קיימים יועצי מימון והלוואות מורשים דרכם ניתן לקבל יעוץ, לערוך סקר הלוואות מקיף תוך השוואת הלוואות וקבלת הצעות ממגוון רחב של מקורות חוץ בנקאיים.

לפני שניגשים לקבל הלוואה ממקור חוץ בנקאי, רצוי שנערוך היכרות ראשונית עם הגופים הללו, מי הם וכיצד הם מעניקים הלוואות חוץ בנקאיות. קיים מגוון רחב של גופים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות, להלן כמה מהם:

קרנות פנסיה / השתלמות
עמיתים בקרנות הפנסיה וההשתלמות זכאים לקבלת הלוואה על חשבון הסכום שהצטבר בקרנות לזכות הלווה. קרנות השתלמות מעניקות הלוואות כאלה בצורת "הלוואת בלון" משמע לוקחים סכום ומדי חודש משלמים את הריבית בלבד עד סיום תקופת החיסכון. קיימת, כמובן, האפשרות להחזר של הריבית והקרן כאחד ביום שהקרן משתחררת. היתרון הוא הזמינות והקלות בקבלת ההלוואה. החיסרון הוא בתנאי ההלוואה והעובדה שהיא מוגבלת לחלק מסוים מהסכום שנצבר עד לתאריך קבלת ההלוואה.

קרנות ממשלתיות
יזמים ובעלי עסקים קטנים זכאים לקבלת הלוואה בערבות מדינה להקמת עסק או לשדרוג עסק קיים. המרכז לטיפוח יזמות עסקית (מט"י) מרכז את הפניות ומלווה את בעל העסק גם לאחר קבלת ההלוואה. היתרון: ההלוואה איננה צמודה ובריבית נוחה. החיסרון: ההליך הארוך והמתיש לעיתים. כמו כן, אם אין ללווה ערבויות מתאימות או ערבים הוא יקבל פיזית רק 75% מערך ההלוואה. כיון שהמדינה ערבה רק ל 75%, ישאיר הגוף המלווה את יתרת הסכום אצלו והיא תוחזר למלווה רק בתום חיי ההלוואה.

חברות ביטוח
כמו קרנות ההשתלמות והפנסיה, גם חברות הביטוח מעניקות הלוואות למבוטחים בהן. היתרון: הלוואות אלה הן זמינות ומהירות. החיסרון: תנאי ההלוואות האלה אינם משופרים. חיסרון נוסף הוא שהלוואות אלה מוצעות אך ורק לעמיתים המבוטחים בהן.

חברות אשראי
לאחרונה נכנסו חברות האשראי לתחום ההלוואות החוץ בנקאיות ומציעות הלוואה לכל דורש. היתרון: הלוואה בתוך זמן קצר. החיסרון: למרות הפרסומות נזהרות מאד החברות במתן הלוואות ובוחנות היטב את מבקש ההלוואה.

גמ"ח. (גמילות חסדים).
גמ"חים למיניהם מעניקים הלוואות לא צמודות וללא ריבית בעיקר לשכירים ולנזקקים. הלוואה מגמ"ח היא פיתרון למי שנקלע למצוקה זמנית ורוצה להיחלץ ממנה. היתרון: הלוואה לא צמידה. החיסרון: סכומים קטנים בלבד, וכמו כן הקושי להגיע לקרנות האלה, כיון שהן אינן מפרסמות את עצמן.

גופים חוץ בנקאיים וחברות אחרות
העיתונים והאינטרנט מלאים במודעות פרסום על הלוואות חוץ בנקאיות מגופים שונים, חלקן אינו מוכר לציבור. בחלק ניכר מהמקרים הגופים בהם מדובר הם כיסוי לשוק האפור. יתרונות: אין. חסרונות: ריבית גבוהה, תנאי החזר גרועים ונקיטת אמצעים קיצוניים כנגד מי שמפגר בתשלומים. משמע זהירות יתר!!!