just-loans4u-003הלוואות בצ'קים הן הלוואות שההחזר שלהם מתבצע ע"י מתן צ'קים שנפרעים מדי חודש, או פרק זמן אחר. הלוואות מסוג זה ניתנות ע"י חברות חוץ בנקאיות ולא ע"י בנקים או חברות כרטיסי אשראי. בצורה זאת אפשר לקבל הלוואות לעסקים בתנאים טובים ועםד פריסת תשלומים לאורך זמן. בדרך כלל מדובר בחברות לא גדולות ולא מוכרות. חברות אלה נוהגות לפרסם מודעות בעיתונים היומיים, ולאחרונה חלקן אף מפרסמות באינטרנט.

הלוואות בצ'קים בדרך כלל לא ידרשו ערבים או בטחונות בתנאי שהלקוח לא בעייתי ולא חזרו לו צ'קים בחשבון הבנק. כמו כן ההליך הוא יחסית מהיר. מה שנדרש הוא דפי חשבון בנק של חודשיים או שלושה אחרונים, תלושי משכורת או דוחו"ת מע"מ, וניתן לקבל הלוואה שתוחזר בצ'קים.

תקופת ההחזר קצרה יחסית ויכולה לנוע בין חצי שנה ל-18 חודשים. יחד עם זאת לא הכל ורוד, הריביות הנהוגות בסוג זה של הלוואות גבוהות מאוד, המלווים מוכנים לקחת את הסיכון של הלוואה מהירה ללא ערבים בתמורה לרווח הגבוה שהם מרוויחים. סכום ההלוואות מהסוג הזה אינו גבוה בדרך כלל מ-20,000 ₪ והסיבה המרכזית היא שהמלווה מעוניין לפזר את הסיכון בין כמה שיותר לווים. בדרך כלל מי שנזקק לסוג זה של הלוואות, קיבל תשובה שלילית מהבנק בו מתנהל חשבונו או שהכסף דרוש לו בדחיפות ולכן מוכן לשלם ריבית גבוהה ביותר. בלקיחת הלוואות מהסוג הזה קיימת סכנה גדולה ומוחשית של כניסה למעגל של הלוואות שעשויה להסתיים בחדלות פרעון. ע"מ שלא להזדקק לסוג זה של הלוואות העצה העיקרית היא לתכנן כמה שאפשר את תזרים המזומנים. אם נתכנן את תזרים המזומנים ונראה שהחודש נזדקק לסכום  כסף מסויים שאינו ברשותינו, יהיה בידינו מספיק זמן בכדי לחפש הלוואות שיהיו בתנאים שנוכל לעמוד בהם מבלי להסתכן בחוסר יכות לפרוע את ההלוואה. ישנם גופים שונים ואפשרויות שונות להלוואות, שאם יהיה בידינו זמן לחפש נוכל למצוא פתרון לבעיה הכספית אליה נקלענו.

לפני שאתם לוקחים הלוואות בצ'קים, חשוב לבדוק, כמו כל הלוואה, את יכולת ההחזר החודשי שלכם. אל תשכחו תמיד לברר קודם עם חברת המימון את גובה הריבית, ותעשו את החישוב של ההחזר החודשי שתצטרכו לבצע בכל חודש. מאחר שאתם מראש מעניקים את הצ'קים לחברת המימון, גם הריבית נקבעת מראש, ולא מתעדכנת על פי מדד כזה או אחר.