קבלו מימון לרכב כי הגיע הזמן להתחדשהסיבה העיקרית קבלו מימון לפערים אלה היא העובדה שהפרמטר החשוב ביותר שעוזר לאנשים בעת נטילת הלוואות בארה"ב ובמדינות המפותחות הנוספות שהוזכרו עדיין לא קיים בישראל. פרמטר זה נקרא קבלו מימון ובעברית ציון אשראי (קרדיט סקור).
ציונים כולנו מכירים עוד מבית הספר אבל על ציון אשראי אני מניח שחלקנו הגדול עדיין לא שמע.
ציון האשראי מורכב ממגוון פרמטרים קבלו מימון המאפיינים את נוטל האשראי ומטרתו להרכיב פרופיל שיאפשר לנותן האשראי עבור מימון לרכב להעריך מהם הסיכונים במתן הלוואה בגודל מסוים לאדם מסוים. הפרמטרים שיוכנסו לציון האשראי קבלו מימון יכללו פרמטרים דמוגרפיים (כגון גיל, גודל המשפחה, מספר הילדים), פרמטרים פיננסיים (כגון הכנסה קבועה, הוצאות קבועות, יתרות כספיות וני"ע) ופרמטרים נוספים.

ציון האשראי מאפשר לנותני האשראי להבין טוב יותר מי עומד מולם, למי הם הולכים לתת הלוואה ומהם הסיכונים הכרוכים עבורם במתן ההלוואה הזו. באמצעות מידע זה, שמהימן הרבה יותר מהנתונים שדורשים היום הבנקים ונותני האשראי האחרים, הם יכולים לדרוש שיעורי ריבית נמוכים קבלו מימון יותר.
מעבר לכך, העובדה שלנוטל האשראי דירוג קבוע אשר יהיה זהה מול כל נותני האשראי יוצרת תחרות ומאפשרת לנוטל האשראי לעשות "Shopping" (תהליך בו הוא בוחן מספר נותני אשראי ובוחר בספק האשראי הזול ביותר).
גם בנק ישראל, שאחד מתפקידיו קבלו מימון הוא לשמור על הצרכן ולוודא שהבנק נוהגים בהגינות כלפי לקוחותיהם, הבין את החשיבות של ציון האשראי (קרדיט סקור) שנמצא בשימוש שוטף במדינות מפותחות רבות בהן כמעט שלא מתבצעת עסקת אשראי ללא שימוש בציון אשראי. בהתאם, בנק ישראל מקדם היום את הקמתן של לשכות נתוני אשראי שיחשבו את ציון האשראי של נוטלי אשראי פוטנציאליים על מנת להפוך את הפרמטר החשוב הזה שלא נמצא כעת בשימוש קבלו מימון בישראל לסטנדרט שיאפשר מחד לנוטלי האשראי ליהנות מאשראי בתנאים נוחים והוגנים ומאידך נותני האשראי יוכלו לספק ללקוחותיהם אשראי ללא חשש תוך גידור סיכוניהם.
ציון האשראי יאפשר, כאמור, לדרג את הלווים השונים בצורה שיוונית בין המממנים השונים בניגוד לדירוג שמבוצע כיום ואינו שקוף ללווה כלל. בעולם החדש, בו ציון האשראי הוא המלך, לווה בעל ציון אשראי גבוה יותר ייחשב קבלו מימון בטוח יותר ויוכל לקבל הלוואות בסכומים גבוהים יותר ובשיעור ריבית נמוך יותר. בהתאם, באמצעות ביצוע פעולות שיאפשרו לך לשפר את ציון האשראי שלך ניתן יהיה לחסוך הרבה כסף על ריביות ולקבל הלוואות בתנאים נוחים הרבה יותר.