just-loans4u-010רבים האנשים אשר נתקלים במהלך חייהם בצורך לקחת הלוואה. הצורך נובע מסיבות רבות ומגוונות ולכן, קיימים סוגי הלוואות שונים, לפי חישובי מדד וריבית שונים, כדי לענות על הצרכים המגוונים של הלווה והמלווה. סוג הלוואות נפוץ מאוד היום הוא הלוואה לשכירים. הלוואה לשכירים מוצעת כיום במגוון אופציות הן על ידי בנקים ממוסדים והן על ידי גופים פרטיים המציעים הלוואות חוץ בנקאיות לשכירים.

הרעיון העיקרי בהלוואה לשכירים, הוא שעצם העובדה שאדם מחזיק בעבודה קבועה ומקבל משכורת חודשית בסכום פחות או יותר ידוע מראש, הוא יוכל להחזיר את סכום ההלוואה, בתשלומים חודשיים שיותאמו לרמת הכנסותיו והוצאותיו השוטפות. לכן כאשר תפנו לבקש הלוואה לשכירים, הן בבנק והן בגופים חוץ בנקאים תצטרכו להביא תלושי משכורת והוכחת שכר.

תנאי ההלוואה לשכירים משתנים בין הגופים השונים ולכן גם בסוג הלוואות זה מוצע מגוון רחב של אפשרויות ועל הלווה לעשות סקר שוק ולנסות לקבל את ההלוואה הטובה ביותר. ההלוואה הטובה ביותר היא זו שיוכל לעמוד בתשלומיה החודשיים ללא קושי ושסכום ההחזר הכללי כולל הריבית יהיה הזול ביותר. קביעת גובה הריבית נעשית בדרך כלל לפי רמת הסיכון במתן ההלוואה ובמשך תקופת החזרתה. אולם לעיתים ניתן למצוא הלוואה לשכירים בתנאים טובים ואף ללא ריבית, ולשם כך ישנו הצורך בסקר שוק.
שכיר המעוניין בהלוואה לשכירים צריך לחפש הלוואה לפי מספר שלבים כדי שיוכל באמת לקבל את ההלוואה הטובה ביותר. המקום הראשון בו כדאי לבקש הלוואה לשכירים הוא מקום העבודה. חברות מסחריות גדולות וגם מוסדות ממשלתיים מציעים לעיתים הלוואה לשכירים בתנאים טובים וגם ללא ריבית לעובדים שלהם על חשבון ניכוי סכום קבוע מהמשכורות העתידיות של העובד. גם עובד בחברה קטנה יוכל להגיע להסכם דומה עם מקום העבודה.

עוד דרך להשיג הלוואה לשכירים בתנאים טובים היא במבצעים. לא אחת אנו נתקלים בקמפיינים של בנקים המציעים הלוואה לשכירים בתנאים טובים ואף ללא ריבית  בתמורה להעברת חשבון הבנק והמשכורת שלנו לניהול בבנק זה או אחר. הבעיה עם הלוואה לשכירים ללא ריבית היא שבדרך כלל מדובר בסכומים קטנים יחסית שלא תמיד מספיקים לצרכיו של הלווה.